به فروشگاه اینترنتی جواهرات ایران مهر خوش آمدید                      

دوشنبه 1403/03/28 10:02

نام و نام سازمانی :  زهر انگار       

همکاری : از سال 1402
مسئولیت :  فروشنده طلا   

 

اینجانب زهرا نگار از سال 1402 افتخار همکاری با گروه بارشیک را دارم و در قسمت فروشندگی طلا مشغول به کارم.