به فروشگاه اینترنتی جواهرات ایران مهر خوش آمدید                      

نام سازمانی :مسلم سروش

همکاری :از سال 1394

مسئولیت :امور اداری و مالی

از سال 1394 افتخار همکاری با مجموعه بارشیک را دارم و در فروشگاه های مهر و جواهرات ایران مهر همکاری داشتم.

در حال حاضر مسئول امور اداری و مالی در جواهرات ایران مهر هستم. من با کار زندگی می کنم و از کارم لذت می برم.

 

 

نگاره های بیشتر