به فروشگاه اینترنتی جواهرات ایران مهر خوش آمدید                      

دوشنبه 1403/03/28 11:36

     

        نام و نام سازمانی : زهرا رادین

        همکاری : از سال 1401

        مسئولیت : کمک فروشنده

 

 

در رشته روانشناسی تحصیل کردم. از سال 1401 افتخار همکاری با جواهرات ایران مهر را دارم. به عنوان کمک فروشنده در حال یادگیری و کمک به همکاران هستم و در دوره های آموزشی بارشیک شرکت می کنم.

 

 

 

 

 

نگاره های بیشتر